Privacyverklaring dmconceptbvba.be

De privacy waarborgen van bezoekers van dmconceptbvba.be is een belangrijke opdracht voor DM Concept bvba. Daarom leggen we in onze privacyverklaring uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Zo begrijpt u hoe wij te werk gaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van DM Concept. U dient zich ervan bewust te zijn dat DM Concept niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere bronnen en websites. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te aanvaarden.

DM Concept respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DM Concept, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een invulformulier op de website aan DM Concept verschaft. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst(en) uit te kunnen voeren of om uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van DM Concept of die van een derde partij binnen de EU. DM Concept zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens in haar bezit. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan DM Concept is verschaft. De bezoeker heeft het recht op overdraagbaarheid, op beperking van de verwerking, op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn, om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van alleen geautomatiseerde verwerkingen én om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (vanaf 25 mei: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Gebruik van cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van DM Concept of die van een derde partij. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit te maken en andere diensten aan te bieden aangaande website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden, echter u kunt uw browser zelf instellen om (alle) cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct werken als de cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door DMConceptbvba.be te beïnvloeden. Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen.

Aan de hand van Google Analytics analyseren we het gebruik van deze website. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website via cookies die op de computers van gebruikers worden bewaard. De opgeleverde informatie over onze website wordt gebruikt om verslagen op te stellen omtrent het gebruik van de website. Google bewaart deze informatie. Het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/privacy/.

Doeleinden

Wij verzamelen persoonsgegevens om de gevraagde diensten aan u of onze klanten te kunnen leveren. Dit zijn algemene gegevens zoals bedrijfsnaam, naam, adres, gsm en telefoonnummer, e-mail en BTW-nummer. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant.

DM Concept verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mailings voor onze diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn. Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

DM Concept verzamelt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven. Mits uw akkoord verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen.

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Daarnaast zijn er ook derden aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de diensten die wij verlenen beroep doen:

Dienstverleners die ons helpen bij:

  • Het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties
  • Het beheer van servers
  • Sociale media toepassingen waar wij gebruik van maken.

Beveiliging

DM Concept neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DM Concept maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen komen. DM Concept heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. DM Concept tracht ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in haar bezit zijn te vermijden.

Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DM Concept verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met DM Concept.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer moeten bij houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Uw klantendossier wordt zeker niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van de klantenrelatie.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aangeraden om op regelmatige basis deze privacyverklaring te consulteren.

Vragen en feedback

DM Concept controleert regelmatig of we aan het privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

BVBA Dm Concept
info@dmconceptbvba.be
+32 498 29 51 38
Beukenstraat 48
2140 Antwerpen
BTW BE 0669.507.955